Aktivitetsträffar mm

Om du besöker sidan på mobilen och vill läsa reportaget så gör på följande sätt.
Gäller dokument 2023 och äldre.
1. Håll fingret på länken
2. Välj förhandsgranska sida
3. Välj “Behåll” i den dialogruta som visas
4. Filen kommer att laddas ner
5. Öppna filen som nu finns i mappen Nedladdningar

2023

2023-04-15 Gemytträff

2022

2022-03-30 Information Nya medlemmar

2022-04-22 Aktivitetsledarträff

2022-11-18 Aktivitetsledarträff

2021

2021-11-17 Information Nya medlemmar

2021-11-19 Aktivitetsledarträff

2021-11-27 FAS 30-årsjubileum

2020

Under 2020 har vi inte genomfört några aktivitetsträffar

2019

2019-03 Konststickning

2019-04-19 Aktivitetsledarträff

2018

2018-03-26 Träff med Nya medlemmar

2018-05 FAS Golfen

2018-11-25 Träff med Nya medlemmar