Resor

Här nedan finns en presentation av de resor som för tillfället är aktuella.
Ny resor läggs till efterhand som de är klara att presenteras.
Längst ner på sidan hittar du också en redogörelse för hur anmälan går till 
och övrigt som gäller kring våra resor.
Naturligtvis gäller att man är medlem för att delta på våra resor.


2022

Torsdag (halvdag) 29 sept 
Hembygdsresa i Trollhättan
Vi gör en trevlig halvdagstur med buss i vår hemstad Trollhättan
Guide är Ulla Haglund
Resan presenteras på månadsmötet den 5 sept då
också försäljning av biljetter påbörjas.
Klicka på länken nedan för mer information

2022-09-29 Hembygdsresa i Trollhättan


Onsdag 26 okt
En resa till Skaraborg
– besök på Dalénmuseet i Stenstorp
– besök på Bonadssamlingen i Stenstorp
– besök på Falbygdens Ost
Lunchen intar vi på Fyrvaktarens Restaurang
Resan presenteras på månadsmötet den 3 okt då
också försäljning av biljetter påbörjas.
Mer information läggs ut efter den 3 okt


Lördag 12 nov
”Forever Piaf”
Lorensbergsteatern
Malena Ernman med dotter Beata Ernman
Björn Kjellman
Resan presenteras på månadsmötet den 5 sept då
också försäljning av biljetter påbörjas.
Klicka på länken nedan för mer information

2022-11-12 Forever Piaf Lorensbergsteatern


Onsdag 7 dec
Julkonsert Skövde Kulturhus
Sångare o musikanter från Göteborgs Operan
Resan presenteras på månadsmötet den 3 okt då
också försäljning av biljetter påbörjas.
Mer information läggs ut efter den 3 okt


Anmälan till resor

Anmälan till resekommittén görs normalt på det månadsmöte då aktiviteten
presenteras.
Därefter görs anmälan till Karl-Everts Busstouring tel: 0520 – 325 43

Reseverksamhet och reseregler

Resekommittén har i uppdrag att arrangera och samordna resor för medlemmarna.

Resekommittén arbetar med lång framförhållning.

Det står vem som helst fritt att arrangera resor men för att undvika att det planeras
och arbetas på olika håll med resor av likartad karaktär eller som kolliderar
tidsmässigt, skall resor som planeras av andra än resekommittén, i så tidigt skede som möjligt,
meddelas resekommittén.

Resorna anordnas för föreningens medlemmar.
I mån av plats kan även utomstående delta, men då gäller inte Aktiva Seniorers medlemsförsäkring

Anmälningsavgift är en del av resans pris.
Vid avanmälan före senaste avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften.
Vid avanmälan efter senaste avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften endast
om ersättare kan ordnas. Finns ej ersättare förverkas den erlagda anmälningsavgiften
och härutöver kommer kostnader, som inte kan påverkas, att debiteras.

Vid resor, där extern researrangör är huvudansvarig, gäller dennes resevillkor.

Resekommittén