Resor

Här nedan finns en presentation av de resor som för tillfället är aktuella.
Ny resor läggs till efterhand som de är klara att presenteras.
Längst ner på sidan hittar du också en redogörelse för hur anmälan går till 
och övrigt som gäller kring våra resor


2022

29 mars (OBS! Nytt datum)
Konstresa till Sandgrund Karlstad
Följ med på en resa för att se Lars Lerins fantastiska konstverk.
Gästutställare är Inge Schiöler.

Sista anmälningsdag 29 december 2021

Läs mer om resan!
Klicka på länken nedan

2022-03-29 Konstresa till Lars Lerin Sandgrund 29 mars 2022

 

11 maj
Opera ”Viva la Mama” på Göteborgsoperan
OBS! Förlängd anmälningstid

Vi åker till Operan i Göteborg, som ger föreställningen Viva la mamma  
kl.19.00-21.00 inkl paus.

Opera i två akter av Gaetano Donizetti (1797–1848).
Operasatir med ny spännande svensk text och regi av Claes Eriksson.

Sista anmälningsdag 9 mars 2022

Läs mer om resan!
Klicka på länken nedan

2022-05-11 Viva la mamma Göteborgsoperan 11 maj 2022

3 juni 2022
Musikalen Såsom i himmelen

Musikalen har nu ännu en gång flyttats fram till den 3 juni 2022  och kommer att
framföras med samma artister på Scandinavium på en mindre scen och teatersittning
specialanpassad för den här typen av musikalupplevelse,
Dock har middagen utgått. Priset har då sänkts med 400 k till 1250 sek.
Alla anmälda har kontaktats av Lena Persson på Karl-Everts Busstouring och då fått
möjlighet att boka av om så önskas.

Då det finns ett antal lediga biljetter kan den som är intresserad kontakta
Karl-Everts Busstouring tel: 0520 – 325 43
Klicka på länken nedan för med information.

2022-06-03 Såsom i Himmelen


Anmälan till resor

Anmälan till resekommittén görs normalt på det månadsmöte då aktiviteten
presenteras.
Därefter görs anmälan till Karl-Everts Busstouring tel: 0520 – 325 43

Reseverksamhet och reseregler

Resekommittén har i uppdrag att arrangera och samordna resor för medlemmarna.

Resekommittén arbetar med lång framförhållning.

Det står vem som helst fritt att arrangera resor men för att undvika att det planeras
och arbetas på olika håll med resor av likartad karaktär eller som kolliderar
tidsmässigt, skall resor som planeras av andra än resekommittén, i så tidigt skede som möjligt,
meddelas resekommittén.

Resorna anordnas för föreningens medlemmar.
I mån av plats kan även utomstående delta, men då gäller inte Aktiva Seniorers medlemsförsäkring

Anmälningsavgift är en del av resans pris.
Vid avanmälan före senaste avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften.
Vid avanmälan efter senaste avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften endast
om ersättare kan ordnas. Finns ej ersättare förverkas den erlagda anmälningsavgiften
och härutöver kommer kostnader, som inte kan påverkas, att debiteras.

Vid resor, där extern researrangör är huvudansvarig, gäller dennes resevillkor.

Resekommittén