Bra att veta

På denna sidan hittar du information om vår verksamhet som kan vara bra att känna till.

  • Medlemsavgift
  • Våra Bankgirokonton
  • Betala med Swish
  • Träna på Arena Älvhögsborg
  • Medlemsförsäkringar
  • Anmälan till Aktivitetscirklar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr/kalenderår.
Faktura på medlemsavgiften skickas ut i januari varje år.
För nya medlemmar skickas den i anslutning till att man blivit
registrerad som medlem


Våra Bankgirokonton

Föreningen har två bankgiron som skall användas enligt följande:

Medlemsavgifter:
Bankgiro 5096-9047 endast för medlemsavgifter.
OCR-nummer krävs och det finns på fakturan.
Har du inte faktura eller OCR-nummer ta kontakt med kassören.
Betala endast 100 kr per gång.

Cirkelavgifter:
Bankgiro 278-8792 skall användas av cirkelledare för inbetalning av
cirkelavgifter.
Skriv från vilken cirkel betalningen gäller.


Betala med Swish

Nu kan du betala entréavgiften till Månadsmöten med Swish.
Swish nr: 123 225 61 21

Du kan betala i förväg och visa telefonen i kassan vid entrén.
Skriv ”Månadsmöte” i fältet Meddelande.


Träna på Arena Älvhögsborg

Som medlem i Aktiva Seniorer kan du köpa träningskort på Arena Älvhögsborg för
299 kr/månad.
Medlemsbevis får du av Sirpa Fors på vårt kansli Medborgarskolan Storgatan 19
(måndag till torsdag kl. 9 till 12).


Medlemsförsäkringar

Förbundet Aktiva Seniorer har centralt tecknat en olycksfallsförsäkring gällande
från den 1 september 2007. Alla medlemmar är därigenom försäkrade då de deltar i
verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till
och från verksamhet.

Våra medlemmar erbjuds också att teckna en grupplivförsäkring och/eller en utökad
olycksfallsförsäkring.


Anmälan till Aktivitetscirklar

Anmälan till aktivitetscirklarna sker som tidigare till Sirpa Fors på
Medborgarskolan, sirpa.fors@medborgarskolan.se eller
via menyvalet Medlemsservice – Anmälan ”Aktivitetscirkel

De som önskar delta i en viss cirkel, men inte får plats på grund av att cirkeln är
fulltecknad, antecknas på en intresselista hos Sirpa.