Bra att veta

På denna sidan hittar du information om vår verksamhet som kan vara bra att känna till.

  • Förbundet Aktiva Seniorer
  • Utskrift på hemsidan
  • Medlemsavgift
  • Våra Bankgirokonton
  • Betala med Swish
  • Träna på Arena Älvhögsborg
  • Medlemsförsäkringar
  • Anmälan till Aktivitetscirklar

Förbundet Aktiva Seniorer

Aktiva Seniorer är en del av Förbundet Aktiva Seniorer

Länk till Förbundets hemsida
Förbundet Aktiva Seniorer


Utskrift på hemsidan

Längst ner till höger på varje sida finns det en ikon för utskrift av den sida
du befinner dig på.

Tryck på ikonen så skapas utskriften


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr/kalenderår.
Faktura på medlemsavgiften skickas ut i januari varje år.
För nya medlemmar skickas en faktura på medlemsavgift
för aktuellt år ut i samband med att man blir registrerad
som medlem


Våra Bankgirokonton

Föreningen har två bankgiron som skall användas enligt följande:

Medlemsavgifter:
Bankgiro 5096-9047
Detta bankgiro är endast för medlemsavgifter.
OCR-nummer krävs och det finns på fakturan.
Har du inte faktura eller OCR-nummer ta kontakt med kassören.
Betala endast 100 kr per gång.

Cirkelavgifter och övriga inbetalningar:
Bankgiro 278-8792 
Vid inbetalning av cirkelavgifter ange vilken cirkel betalningen avser
Vid övriga inbetalningar ange vad inbetalningen avser.


Betala med Swish

Swish nr: 123 225 61 21
Nu kan du betala entréavgiften till Månadsmöten med Swish.
Du kan betala i förväg och visa telefonen i kassan vid entrén.
Skriv ”Månadsmöte” i fältet Meddelande.

Vid övrig inbetalning till Swish glöm inte ange vad inbetalningen avser.


Träna på Arena Älvhögsborg

Som medlem i Aktiva Seniorer (gäller medlem som fyllt 65 år) kan du köpa
ett träningskort på Arena Älvhögsborg till ett rabatterat pris.
Medlemsbevis får du av Sirpa Fors på vårt kansli Medborgarskolan Storgatan 19
(måndag till torsdag kl. 9 till 12).
Arena Älvhögsborg


Medlemsförsäkringar

Förbundet Aktiva Seniorer har centralt tecknat en olycksfallsförsäkring gällande
från den 1 september 2007. Alla medlemmar är därigenom försäkrade då de deltar i
verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till
och från verksamhet.

Våra medlemmar erbjuds också att teckna en grupplivförsäkring och/eller en utökad
olycksfallsförsäkring.


Anmälan till Aktivitetscirklar

Anmälan till aktivitetscirklarna sker som tidigare till Sirpa Fors på
Medborgarskolan, sirpa.fors@medborgarskolan.se eller
via menyvalet Kontakta oss – Anmälan ”Aktivitetscirkel

De som önskar delta i en viss cirkel, men inte får plats på grund av att cirkeln är
fulltecknad, antecknas på en intresselista hos Sirpa.