Aktivitetsledarträff

2024
Våren
Vårens Aktivitetsledarträff är planerad att vara enligt nedan:
Dag: 26 april (OBS NYTT DATUM)
Tid: 13.00
Plats: Vår lokal Storgatan 21
Särskild inbjudan kommer skickas ut till berörda.

Hösten
Höstens Aktivitetsledarträff är planerad att vara enligt nedan:
Dag: 22 nov
Tid: 13.00
Plats: Vår lokal Storgatan 21
Särskild inbjudan kommer skickas ut till berörda.