Månadsmöte

2024
Parkhallen
Måndag 2 september kl 10.30
Vi rivstartar hösten med musik.
Gruppen Radar från Vänersborg gästar oss och spelar en 
kavalkad av Beatles-låtar

Parkhallen
Måndag 7 oktober kl 10.30
Information från Trollhättans Stad om Äldreomsorgen i 
vår kommun

Parkhallen
Måndag 4 november kl 10.30
Föredrag om Trollhättans historia
Föredragshållare: Hasse Rosendahl

Parkhallen
Måndag 9 december kl 10.30
Traditionsenligt Luciafirande