Styrelsen

Nedanstående personer utgör föreningens styrelse under verksamhetsåret 2021

Ordförande
Elizabeth Mattsson
Tel: 070 – 738 44 04

Vice ordförande
Göran Kjellebäck
Tel: 070 – 209 89 70

Sekreterare
Leif Abrahamsson
Tel: 073 – 020 32 43

Kassör
Conny Carlsson
Tel: 070 – 258 79 70

Resesamordnare
Lisbeth Andersson
Tel: 0520 – 42 11 00 eller 073 – 448 49 88

Cirkelsamordnare
Åke Andersson
Tel: 070 – 444 85 17

Klubbmästare
Christina Lundmark
Tel: 073 – 300 44 93

Programansvarig

Ulla-Britt Larsson
Tel: 070 – 375 90 19

Ledamot
Stig Berger
Tel: 0520 – 722 30 eller 070 – 872 23 00

Övriga funktionärer:

Kansli (Medborgarskolan)
Sirpa Fors
Måndag – Torsdag (09.00 – 12.00)
sirpa.fors@medborgarskolan.se

Adressuppgift

Aktiva Seniorer
Storgatan 19
461 30 Trollhättan