Styrelsen

Nedanstående personer utgör föreningens styrelse under verksamhetsåret 2024

Ordförande
Webb- och medlemsansvarig
Göran Kjellebäck
Tel: 070 – 209 89 70

v Ordförande
v Programansvarig
Susanne Ågren
Tel:  073 – 976 75 80

Sekreterare
Leif Abrahamsson
Tel: 073 – 020 32 43

Kassör
Conny Carlsson
Tel: 070 – 258 79 70

Resesamordnare 
Karin Nordlundh
Tel: 070 – 748 42 92

Cirkelsamordnare
Åke Andersson
Tel: 070 – 444 85 17

Klubbmästare
Ansvarig för föreningens Gemytträffar
Christina Lundmark
Tel: 073 – 300 44 93

Programansvarig

Ulla-Britt Larsson
Tel: 070 – 375 90 19

Ledamot
Stig Berger
Tel: 070 – 872 23 00

Övrigt:
Tom 30 juni 2024
Kansli (Medborgarskolan)
Sirpa Fors
Måndag – Torsdag (09.00 – 12.00)
0520 – 192 40
sirpa.fors@medborgarskolan.se

From 1 juli 2024

Kansli (Medborgarskolan)
Camilla Christensen
Måndag och Onsdag (09.00 – 12.00)
0520 – 192 40
camilla,christensen@medborgarskolan.se

Adress:
Aktiva Seniorer
Storgatan 19
461 30 Trollhättan