Info Nya medlemmar

2024

Under 2024 kommer vi , vid 2 tillfällen, att bjuda in nya medlemmar till en information
om vår föreningen.
Följande datum är fn planerade

Våren
Dag: Onsdag 
Datum: 13 mars
Tid: 17.00
Plats: Storgtan 21

Hösten
Dag: Onsdag 
Datum: 23 okt
Tid: 17.00
Plats: Storgtan 21

Inbjudan kommer att skickas till berörda.