Info Nya medlemmar

2023

Under 2023 kommer vi, vid 2 tillfällen, att bjuda in nya medlemmar till en information
om vår föreningen.
Följande datum är fn planerade
Onsdag 15 mars
Onsdag 18 oktober
Inbjudan kommer att skickas till berörda.

2024

Under 2024 kommer vi , vid 2 tillfällen, att bjuda in nya medlemmar till en information
om vår föreningen.
Följande datum är fn planerade
Onsdag 13 mars
Datum är inte fastställt för höaten
Inbjudan kommer att skickas till berörda.