Info Nya medlemmar

2023

Under 2023 kommer vi , vid 2 tillfällen, att bjuda in nya medlemmar till en information
om vår föreningen.
Följande datum är fn planerade
Onsdag 15 mars
Onsdag 18 oktober
Inbjudan kommer att skickas till berörda.