Föreningsstämma

Om du besöker sidan på mobilen och vill läsa reportaget så gör på följande sätt.
Gäller reportage o dokument 2023 och äldre.
1. Håll fingret på länken
2. Välj förhandsgranska sida
3. Välj “Behåll” i den dialogruta som visas
4. Filen kommer att laddas ner
5. Öppna filen som nu finns i mappen Nedladdningar

Reportage from 2024

2024

2024-03-09 Referat från föreningsstämma 2024

2024-03-09 Protokoll från föreningsstämma 2024

2023

2023-03-11 Referat från föreningsstämma 2023

2023-03-11 Protokoll föreningsstämma

2023-10-02 Protokoll extra föreningsstämma 2023

2022

2022-03-12 Referat från föreningsstämma

2022-03-12 Protokoll föreningsstämma

2021

2021-03-08 Referat från avtackning av ledamöter

2021-03-13 Referat från föreningsstämma

2021-03-13 Protokoll föreningsstämma

2020

2020-03-14 Referat från Föreningsstämma

2019

2019-03-02 Referat från Föreningsstämma