Medlemsbrev 2024/1

2024-01-01

God fortsättning på det nya året!

 Nu har vi ett nytt spännande år att se fram emot.
Nytt år = Nya möjligheter.

Vi ska göra vårt yttersta för att från vår sida erbjuda ny spännande resor, månadsmöten mm.

Nästa månadsmöte

Tiden går fort och den 8 jan har vi vårt första månadsmöte för året.

Denna gång får vi besök av Johan Linden, kommunpolis Trollhättan/Lilla Edet.
Han kommer att prata om polisens samverkan med kommunen i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet samt informera kring bedrägeribrott som varit aktuellt senaste tiden.

Platsen är som vanligt Parkhallen och tiden är 10.30.

Medlemsenkät 2023

Ett stort tack till er som tog er tid att svara på vår medlemsenkät.
Vi har fått in över 400 svar vilket är att betrakta som bra.

Många bra förslag på aktiviteter, resor mm har lämnats i svaren.

Nu återstår ”bara” arbetet med att sammanställa och utvärdera svaren.

Vi återkommer med en rapport när detta jobb är klart.

Resor

 Vi har en ny resa som presenterades på månadsmötet i dec – 23 och där biljettförsäljning
fortfarande pågår.
Det är en ishockeyresa till Göteborg för att kolla på Frölunda – Leksand.
Sista anmälningsdag är den 10 januari.
Mer information hittar du på hemsidan.

Föreningsstämma
Boka redan nu in i kalendern att Föreningsstämman är den 9 mars 2024.
Mer information kommer senare.

Medlemsavgiften för 2024

Nytt år innebär också att det snart är dags att betala medlemsavgiften för 2024.
På den extra föreningsstämman i okt beslutades att lämna medlemsavgiften för 2024 oförändrad
dvs 100 kr/kalenderår.

Faktura på medlemsavgiften kommer att skickas ut i månadsskiftet januari/februari 2024.

Den kommer som vanligt med e-post till er som begärt det och med vanligt brev till er som begärt det.

Vi ses!

Göran Kjellebäck
ordförande