1

Program

MÅNADSMÖTEN

Kom regelbundet och få aktuell information om våra aktiviteter.
Du kan även anmäla dig till dessa direkt vid mötet.
Program, fika och föreningsinformation kostar 50 kr.
Betala gärna i förväg med SWISH på nummer 123 225 6121

2022

Parkhallen

OBS! Månadsmötet är inställt Måndag 7 februari kl 10.30   
”Svängig folkmusik”   
Ulf Wadenbrandt med musiker underhåller oss med

svängig folkmusik. Ulf berättar också lite om N3 och
verksamheten där

Parkhallen
Måndag 7 mars kl 10.30   
”Blir det någon natur kvar när Trollhättan växer ?”

Kommunekolog Jörgen Olsson berättar i ord
och bild om en del av arbetet för att bevara värdefulla
naturområden i vår kommun. Jörgen ger också tips om
några fina utflyktsmål inför den kommande våren

Parkhallen
Måndag 4 april kl 10.30   
Denna gången har vi två programpunkter.
Arena Älvhögsborg kommer o presenterar sin verksamhet
och det avtal vi har med dem.
Johan Frendberg kommer och underhåller med sång o musik.
Utöver dessa två program kommer det naturligtvis att bli
lite föreningsinformation

Parkhallen
Måndag 2 maj kl 10.30   
”Säsongsavslutning”

Utställning från våra cirklar och körsång


GEMYTTRÄFFAR
2022
Vårens gemytträffar är planerade till följande datum
15 januari (Träffen är tyvärr inställd)
12 februari (Träffen är tyvärr inställd)
19 mars
9 april
7 maj
Kl 15.00 i vår klubblokal, Storgatan 21.


AKTIVITETSLEDARTRÄFF 
2022
Aktivitetsledarna bjuds in till en vårträff fredagen den 22 april kl 13.00
i vår klubblokal.
Särskild inbjudan kommer att skickas till berörda.


INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 
2022
Den 24 februari kommer vi att ha en informationsträff för nya medlemmar.
Särskild inbjudan kommer att skickas till berörda om när och var.