Program

MÅNADSMÖTEN

Kom regelbundet och få aktuell information om våra aktiviteter.
Du kan även anmäla dig till dessa direkt vid mötet.
Program, fika och föreningsinformation kostar 50 kr.
Betala gärna i förväg med SWISH på nummer 123 225 6121

2021
Parkhallen
Måndag 13 december kl 10.30   
Luciatåg och körsång med fin stämning.

2022
Parkhallen
Måndag 10 januari kl 10.30   
Program kommer senare

Parkhallen
Måndag 7 februari kl 10.30   
Program kommer senare

Parkhallen
Måndag 7 mars kl 10.30   
Program kommer senare

Parkhallen
Måndag 4 april kl 10.30   
Program kommer senare

Parkhallen
Måndag 2 maj kl 10.30   
Program kommer senare


GEMYTTRÄFFAR
2021
Årets sista Gemytträff är den
18 december.
kl 15.00 i vår klubblokal, Storgatan 21.

2022
Vårens gemytträffar är planerade till följande datum
15 januari
12 februari
19 mars
9 april
7 maj
Kl 15.00 i vår klubblokal, Storgatan 21.


AKTIVITETSLEDARTRÄFF 
2022
Aktivitetsledarna bjuds in till en vårträff fredagen den 22 april kl 13.00
i vår klubblokal.
Särskild inbjudan kommer att skickas till berörda.


INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 
2022
Den 24 februari kommer vi att ha en informationsträff för nya medlemmar.
Särskild inbjudan kommer att skickas till berörda om när och var.

Styrelsen