Program

MÅNADSMÖTEN

Kom regelbundet och få aktuell information om våra aktiviteter.
Du kan även anmäla dig till dessa direkt vid mötet.
Program, fika och föreningsinformation kostar 50 kr.
Betala gärna i förväg med SWISH på nummer 123 225 6121
Naturligtvis gäller att du ska vara medlem för att delta på våra aktiviteter.

2022

Parkhallen
Måndag  5 sept kl 10.30   
Ulf Wadenbrandt kommer tillsammans med ytterligare några
musiker och bjuder på storslagen underhållning.
Utöver detta blir det naturligtvis fika och föreningsinformation.

Parkhallen
Måndag  3 okt kl 10.30   
”Fantastiska duetter och musik från filmens värld”.

Vi tas med på en stor musikupplevelse med sopran Emelie
Sundbom, tenor Rikard Flink och Anders Kwarnemark på piano.
Naturligvis blir det fika och föreninsinformation

Parkhallen
Måndag  7 nov kl 10.30   
”Robotar i vården”

Behovet av omsorgspersonal är skriande och antalet äldre ökar.
Frågan är: Kan vi ersätta personal med robotar?
Möt Henrik Eriksson som har mångårig erfarenhet från olika
vårdyrken och som nu är professor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst .
Fika och föreningsinformation som vanligt.

Parkhallen
Måndag  12 dec kl 10.30   
Julmusik med FAS egen gitarrgrupp under ledning av
Olle Karlsson samt och luciatåg.
Fika och föreningsinformation som vanligt.


GEMYTTRÄFFAR
2022
Gemytträffar är planerade till följande datum
10 sept
8 okt
12 nov
17 dec 
Kl 15.00 i vår klubblokal, Storgatan 21.
Anmälan sker genom kontakt med vår klubbmästare (se 
kontaktuppgifter via menyvalet ”Styrelsen” eller
på månadsmötet samma vecka som Gemytträffen


AKTIVITETSLEDARTRÄFF 
2022
Hösten
Höstens Aktivitetsledarträff kommer att vara enligt nedan:
Dag: 18 nov
Tid: 13.00
Plats: Vår lokal Storgatan 21
Särskild inbjudan kommer skickas ut till berörda.


INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 
2022
Hösten
Höstens Informationsträff för nya medlemmar kommer att vara
enligt nedan:
Dag: 4 okt
Tid: 13.30 och 15.30
Plats: Vår lokal på Storgatan 21
Särskild inbjudan kommer skickas ut till berörda där det anges
till vilket klockslag man är inbjuden.