Program

MÅNADSMÖTEN

Kom regelbundet och få aktuell information om våra aktiviteter.
Du kan även anmäla dig till dessa direkt vid mötet.
Program, fika och föreningsinformation kostar 50 kr.
Betala gärna i förväg med SWISH på nummer 123 225 6121

2022

Parkhallen
Måndag  5 sept kl 10.30   
Ulf Wadenbrandt kommer tillsammans med ytterligare några
musiker och bjuder på storslagen underhållning.
Utöver detta blir det naturligtvis fika och föreningsinformation.

Parkhallen
Måndag  3 okt kl 10.30   
Program kommer senare

Parkhallen
Måndag  7 nov kl 10.30   
Program kommer senare

Parkhallen
Måndag  12 dec kl 10.30   
Program kommer senare


GEMYTTRÄFFAR
2022
Gemytträffar är planerade till följande datum
10 sept
8 okt
12 nov
17 dec 
Kl 15.00 i vår klubblokal, Storgatan 21.
Anmälan sker genom kontakt med vår klubbmästare (se 
kontaktuppgifter via menyvalet ”Styrelsen” eller
på månadsmötet samma vecka som Gemytträffen


AKTIVITETSLEDARTRÄFF 
2022
Hösten
Datum inte fastställt


INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 
2022
Hösten
Datum inte fastställt