Medlemsbrev september 2022

Härligt med full aktivitet!

Hösten gör sig påmind med alla färgskiftningar i naturen. Visst är det vackert men också lite vemodigt
när vi inser att sommaren är slut och vi närmar oss mörker och kyla.
Tur då att alla våra verksamheter har kommit igång och vi får träffa alla trevliga och glada seniorer.
 
Hjärtstartaren är nu uppdaterad med nytt batteri och nya klisterelektroder. Vi bjöd in en kontaktperson
till ett styrelsemöte som fick ge oss mer information om hur vi ska använda den.
Vid en incident är det viktigt att vi hjälps åt. Larma 112 och starta hjärtstartaren genom att trycka på
den gröna knappen eller dra i det gröna handtaget. Då får du information hur du ska gå vidare!
Var inte rädd för att använda den!
Eftersom Medborgarskolan som har egna kurser också kan komma i behov av den, är vi överens
om att dela kostnaderna för driften. Batteriet ska bytas vart fjärde år och klisterelektroderna vart annat år.
Hjärtstartaren är placerad på väggen utanför rum 22.
 
Medborgarskolan har tagit fram en informationsfolder som har delats ut till samtliga cirkelledare.
Det är cirkelledarnas ansvar att sprida den information som finns där till sina gruppmedlemmar.
Det handlar om hur vi ska förhålla oss till våra gemensamma utrymmen, låsning av lokaler och
instruktioner för våra diskmaskiner.
 
”Fantastiska duetter och musik från filmens värld”, är rubriken på oktober månads program.
Vi träffas som vanligt i Parkhallen måndagen den 3 oktober kl 10.30. Då får vi lyssna till sopran
Emelie Sundbom, tenor Rikard Flink och Anders Kwarnemark på piano.
Det vill ni inte missa!
På månadsmötet får ni också information om kommande resor och innehållet i nästa gemytträff.
 
Hälsningar
Elizabeth Mattsson