Medlemsbrev Oktober 2022

Regnet bara öser ner!

Vädret rår vi inte på. Vi får göra det bästa av det genom att gå samman, tända lite
ljus och mysa.
Även om elpriset sticker iväg uppåt måste vi unna oss lite skön värme när kylan
sveper över landet.

Glädjande är att vi har ett mycket intressant föredrag att se fram emot måndagen
den 7 november.
Vi träffas som vanligt i Parkhallen klockan 10.30 och får lyssna till professor
Henrik Eriksson som berättar om det stora behovet av vårdpersonal och ställer
oss inför frågan om robotar kan ersätta personal.
På månadsmötet får vi också information om aktuella resor förutom annan
föreningsinformation.

På oktobermötet informerade vi om hjärtstartaren som är uppdaterad och finns
tillgänglig i våra lokaler.
Det visade sig att intresset från våra medlemmar är stort och många vill känna
sig trygga med hur man använder den.
Vi lovade då att återkomma nu på novembermötet med information och att göra
det så tydligt som möjligt.

På förekommen anledning behöver jag påminna om att cirkelavgiften är 50 kr per termin.
Cirkelledarna gör mycket fina insatser som vi alla uppskattar mycket.
Men det är ideellt arbete,
liksom även för de som sitter i kommittéer eller har styrelseuppdrag.
Styrelsen har dock inget emot om cirkelmedlemmarna vill visa sin uppskattning på
något sätt i samband med avslutningen av terminerna.

Förbundet, det vill säga samtliga Aktiva Senior-föreningar i Sverige, kommer att
ha Samrådsmöten under hösten.
Vi som tillhör Väst är inbjudna till Skövde tisdagen den 1 november.
Det är viktigt att vi är informerade om vad som sker i förbundet och hur vi kan
samarbeta på olika sätt.
Vår förening representeras av tre styrelseledamöter.

Vi har blivit tillfrågade om vi tillsammans med Medborgarskolan vill delta i
Storgatans julmarknad söndagen den 4 december.
Det kommer att vara öppet hus i våra lokaler.
Vi är inte klara med något program ännu men vi ser det som en fin möjlighet
att sprida information om vår verksamhet.

Ha det så gott!
Elizabeth Mattsson