Medlemsbrev november 2020

Vilket bakslag!

Vi hade hoppats på att kunna starta en del cirklar nu i november. Därför blev Folkhälsomyndighetens
senaste uttalande särskilt tungt. Många talade om en andra våg men flera av oss här i Sverige trodde
nog att vi skulle komma lindrigare undan. Nu är vi i Västra Götaland tillsammans med några andra
regioner särskilt utpekade. Det är därför av största vikt att vi respekterar de strängare rekommenda-
tionerna som gäller fram till den 19 november. Av den anledningen beslutade styrelsen på vårt
senaste möte att ha alla verksamheter i våra lokaler stängda resten av året. Redan nu träffas en del
medlemmar digitalt via Zoom, vilket många uppskattar. Är det fler som vill använda denna tjänst
hjälper Stig Berger gärna till. Han kan nås via tel nr 070 – 872 2300.

Skulle något dramatiskt positivt inträffa kan vi ändra oss med kort varsel!

Våra senaste digitala utskick har skett via Mailchimp. Det positiva med den tjänsten är att man kan
se hur många som har läst mailet och även hur många mail som ”studsat” tillbaka, dvs inte nått
adressaten. Studsarna har vi sett beror oftast på fulla mailboxar. Det senaste utskicket visade endast
tre studsar. Mer än sjuttio procent av mottagarna läser sina mail, men det betyder också att många får
mail från oss som sedan aldrig blir lästa. Vi vill alltså nå just dem, men hur? Kolla gärna bland dina
vänner om de läser sina mail eller om de bör meddela oss att vi skall skicka pappersbrev istället.

Med önskan om god hälsa!

Elizabeth Mattsson