Medlemsbrev maj 2022

Nu är snart sommaren här!

Vårens aktiviteter går mot sitt slut.
Många cirklar har redan haft sina avslutningar för terminen och ser gärna ett uppehåll
under sommaren medan flera medlemmar tycker det är trist att inte fortsätta sina träffar
som vanligt.
För bridgespelarna finns en tröst i sommarbridgen som börjar måndagen den 9 maj.
Mer information om det finns på vår hemsida.

På månadsmötet i maj brukar vi alltid få lyssna till vår egen kör. Det har varit mycket uppskattat
att få lyssna till våra traditionella vårvisor varvat med nya inslag. Tyvärr blir det inte så i år.
Antalet körmedlemmar har minskat så mycket och några nya sångfåglar har vi inte kunnat locka till oss.
Vår körledare Anita har en del nya idéer som hon kommer att presentera när vi träffas och någon
vårsång blir det!

Utförligt program kommer i annonsen i ttela som vanligt fredagen innan månadsmötet den 2 maj.

Redan nu kan jag avslöja att vi får besök av Mikael Arvidsson, parkansvarig Trollhättans stad,
som tillsammans med projektledare Susanna Wallin berättar om upprustningen av Folkets Park
och dess historia. De tipsar också om ”Dendrosafari”, dvs möjligheten att med hjälp av karta
besöka övriga parker i vår stad och studera många speciella träd och planteringar.

Vi kommer också att få ta del av cirkelaktiviteter i form av utställningar och presentationer
förutom den ordinarie föreningsinformationen.

När vi träffas på månadsmöte igen efter sommaren blir det måndagen den 5 september.
Då kommer dirigent Ulf Wadenbrandt tillsammans med ytterligare några musiker och bjuder på
storslagen underhållning.

Innan dess önskar jag tillsammans med hela styrelsen alla
en riktigt skön sommar!

Elizabeth Mattsson