Medlemsbrev juni 2020

Medlemsbrev juni 2020 nr 2

Så kom den då äntligen SOMMAREN, som vi alla längtat efter och med
förhoppningen att pandemin ska blåsa över. Vi vill ju alla att det ska bli
som vanligt igen! Många vill så gärna träffa sina vänner i verksamheterna igen.

På styrelsens videomöte nu i veckan har vi beslutet att ställa in vårt första
månadsmöte i september och avvakta hur vi gör med övriga höstens program.
Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår efter sommaren tror
vi att en del cirklar kan komma igång. Då menar vi mindre grupper som kan
omdirigeras till större lokaler och några cirkelledare som har fått information av
Stig Berger om hur de kan träffas via videokonferens och att gruppen är positiv till det.
Andra grupper ser vi som omöjliga att få igång, till exempel bridge och matlagning.

En del har inte fått mina medlemsutskick har jag hört. Det är inte alltid så lätt att
förstå vad som är orsaken. Har det hamnat bland skräppost eller har det blivit
något fel i någon adress? Jag vill hänvisa till vår hemsida där även mina
medlemsutskick finns.

Det blev naturligtvis svårt för oss i styrelsen när vår webbmaster Olle Johansson
gick bort. Som jag skrev i mitt förra utskick så är vår hemsida oerhört värdefull
när det är där vi i huvudsak kan förmedla information.

Nu har vi bestämt att vice ordförande Göran Kjellebäck tar över funktionen som
webbmaster. Vi har fått mycket god hjälp av Olles son Jonas Ekmark som har hjälpt
till så vi har kommit åt inloggningar och lösenord till vår hemsida.
Göran är redan igång och det blir en del förändringar framöver. Viktigast nu är att
vår hemsida fungerar!
Gå gärna in och titta och håll dig uppdaterad!

Vår resesamordnare Lisbeth Andersson har lagt mer utförlig information angående
resor på vår hemsida men kortfattat så har musikalen Såsom i himmelen flyttats fram
till fredagen den 21 maj 2021 och resan till Norge 24-28 augusti har avbokats.
För närvarande pågår arbete med att försöka få till ett liknande upplägg på Norgeresa
till nästa sommar 2021. Resan till Glasets Hus i Limmared och Vandalorum,
designmuseum i Värnamo, som är planerad till den 17 september har blivit fullbokad.
Det måste tyda på positiva medlemmar som tror på att den går att genomföra.
Det önskar vi alla så vi håller tummarna!

Efter att ha varit i kontakt med andra föreningar hör jag att de agerar på liknande
sätt som vi. Alla tycker det är svårt att ta beslut som sträcker sig långt fram i tiden.
Vi får hålla på de restriktioner som finns och hoppas att vi efter sommaren så
sakteliga kan återgå till våra verksamheter.

Önskar alla en skön och härlig sommar!

Elizabeth Mattsson

Medlemsbrev juni 2020 nr 1

Webbmaster

Tyvärr måste jag meddela att vår webbmaster Olle Johansson helt plötsligt
har gått bort.

Det är en stor förlust för styrelsen att vi har mist vår duktige och positive medlem.
Olle har varit medlem i Aktiva Seniorer under lång tid och varit den som kunnat
förmedla mycket information via text och bilder till vår hemsida. När föreningen
bytte lokaler till Storgatan blev Olle den som tillsammans med Gösta Larsson
engagerade sig särskilt i inredningen av våra lokaler utifrån de möjligheter som
fanns. Olle var med sitt omtänksamma och godhjärtade sätt alltid snar att hitta
lösningar när ljudanläggningar, internetkopplingar och tekniska problem uppstod.

I dessa Coronatider ser vi vår hemsida som särskilt viktig för att informera våra
medlemmar nu när våra verksamheter ligger nere. Vi hoppas därför snarast hitta en
lösning för det fortsätta arbetet med hemsidan.

Elizabeth Mattsson