Medlemsbrev januari 2021

God fortsättning på det nya året!

Jul- och nyårshelgen blev säkert mycket annorlunda för de flesta av oss.
Inte vågade vi träffa barn och barnbarn eller våra vänner som vi brukar.
En del av våra nära och kära som fanns i närheten kunde vi träffa utomhus och
var glada för det.
Nu har vi ett nytt år framför oss med stora förväntningar på att allt ska bli ”som vanligt”.
Det kanske inte går så fort men vi måste tro att det går åt rätt håll. Vår slogan börjar bli sliten
men gäller fortfarande: Håll ut!

I styrelsen fortsätter vi att träffas digitalt. Även om vi inte har någon verksamhet igång
så finns det en hel del att diskutera. Arbetet med att söka lämplig lokal i stället för Parkhallen
när den renoveras fortsätter. Får vi igång våra månadsmöten längre fram vill vi ha en
lättillgänglig och centralt belägen lokal.

Vår nye webbadministratör Göran Kjellebäck kommer i månadsskiftet januari-februari
att genomföra en uppgradering av hemsidan som då kommer att helt förändra utseendet
när vi byter så kallad plattform. Hemsidan blir både enklare och lättare att driva och
underhålla. Vid genomförandet av förändringen kan det bli så att hemsidan ligger nere
några dagar upp till en vecka. Så det är bara att avvakta och försöka igen lite senare.

Under vecka tre kommer fakturor på medlemsavgiften att skickas ut. Det är viktigt att
ange det individuella OCR-numret som finns på fakturan. För att få lägre kostnader för
medlemskap på träningsanläggningen Älvhögsborg tillhandahåller Sirpa Fors medlemskort
som visas upp i receptionen på Älvhögsborg.

Det verkar avlägset men tiden för vår årsstämma närmar sig. Valberedningen är i full gång
med att hitta ersättare för dem vars förordnande går ut och i styrelsen diskuterar vi hur
vi ska kunna erbjuda alla medlemmar möjlighet att delta i årsstämman. Vi har tillsatt en
mindre grupp inom styrelsen som arbetar med detta.

Föreningsstämma kommer att hållas den 13 mars 2021. Mer information kommer senare.

Ta hand om er och var särskilt försiktiga nu när vaccinet är inom räckhåll.
Vi vill ju inte falla på målsnöret!

Hälsningar
Elizabeth Mattsson