Medlemsbrev januari 2020

På nästa måndagsmöte 3 februari kl 10.30 i Parkhallen kommer Flygplatschefen Anna Råhnängen
för att ge oss sin syn på flygets framtid i stort och på Malöga´s i synnerhet. Det skall bli spännande i
dessa tider då våra journalister har myntat begreppet FLYGSKAM. Vad är det som händer egentligen?

Mycket för pengarna!
Detta får du plus kaffe med smörgås, aktuell föreningsinformation med resor (2 nya resor på gång, bl.a. 5-dagars
resa till Norge 24-28 aug och Konstresa till Stenungsund i feb), cirklar, gemytträff m.m. och trevlig samvaro för 50 kr.
Denna summa kan betalas kontant till Conny och Ing-Britt i entré-luckan eller på swish nummer 123 225 6121.
Stig hälsar då välkommen i samband med kontroll i entré-dörren. Välkommen!

Kolla hemsidan!
Det finns flera anledningar att kolla på vår hemsida www.aktivaseniorertrollhattan.com då och då.
Då kan du bland annat se att gemytträffen i april är den 18:e och inte den 11:e som programutskicket
anger (påskafton). Så kan det vara.

Det går bra för oss!
Du har fått faktura på medlemsavgiften för 2020. Var noga att ange OCR-nummer vid betalning så det blir
rätt i bokföringen. Flera har redan betalat så att vi är så här i början av året extra stadda i kassan.
I dag är vi 1718 medlemmar och det tillkommer ständigt nya samtidigt som det faller bort en del.
Vi får snart veta om alla dessa 1718 betalar sin avgift. Det går bra för oss tycker jag.

Mot ljusare tider

Thor Svensson, ordförande