Medlemsbrev februari 2020

Vier Brillen eller Hisingens Nationalorkester kallar sig dessa musiker och underhållare.
Du får deras program för 50 kr inklusive kaffe och smörgås, aktuell föreningsinformation om resor
(vår outtröttliga resekommitté bjuder ständigt på möjligheter till nya upplevelser), cirklar, gemytträff med mera.
Du får också lite information inför föreningsstämman 14 mars.

Lite föreningsinformation.
Medlemmar som inte betalat medlemsavgiften i tid får betalningspåminnelse.
Vi är medvetna om att det i de flesta fall handlar om misstag eller slarv men vi kommer att vara stränga i år.
Utebliven betalning resulterar i utestängning ur föreningen 14 dagar efter påminnelsen.
Sedan förra föreningsbrevet har tre nya resor presenterats:

  • 25/3 konstresa till Stenungssund och Lars Lerin. Förlängd anmälningstid till 9 mars
  • 29 maj ”Såsom i himmelen” – musical på Gothia Theatre med supé. Fullbokad.
  • 24-28 augusti – 5 dagars resa till Norge, Trollhättan – Ålesund. Sista anmälan 10 juli

Föreningen Aktiva Seniorer – en fantastisk förening.
FAS som vi kallar oss internt är en av de största föreningarna i Trollhättan.
Vi växer långsamt för varje år och man kan fråga sig hur detta är möjligt i ett föreningssverige på tillbakagång.
Jag tror att konceptet
politiskt och religiöst oberoende är viktiga faktorer liksom verksamhetsidén att skapa
mötesplatser där kunskap och erfarenhet möts i avspända samtal vänner emellan. Jag tror vidare att de
förutsättningar som tidigare styrelser så klokt riggat med Medborgarskolan är framgångsfaktorer av största betydelse.
Allt detta gör att vi kan engagera kunniga och seriösa ledare till vår förening för fortsatt utveckling.

Tack!
Månadsmötet 2 mars är mitt sista som ordförande och därmed är detta medlems-mail det sista från mig.
Förhoppningsvis inte det sista från styrelsen. Det har varit intensiva och lärorika år i FAS styrelse.
Många kunniga och intressanta människor har jag fått träffa och arbeta tillsammans med.
Tack för allt detta!

Thor Svensson