Medlemsbrev augusti 2020

Det kändes hoppfullt när vår resesamordnare Lisbeth Andersson föreslog
att styrelsens sommarmöte skulle kunna vara i hennes trädgård.
Aktiva Seniorer har alltid ett möte på sommaren för att uppdatera sig och
detaljplanera höstens aktiviteter. Det är alltid lättare med ett fysiskt möte så
vi bytte gärna ut våra videokonferenser mot den trevliga eftermiddag det
blev hemma hos Lisbeth, som hade ordnat sittplatserna helt enligt ”Coronamodell”.

Men inget är sig likt längre…..

Vi hade alla önskat att Folkhälsomyndigheten hade höjt maxantalet för
officiella samlingar på grund av att situationen i Sverige hade utvecklat sig
positivt men ännu lär det dröja innan vi kan återgå till ordinarie verksamheter.
Alla är överens om att det är viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd, därför är all
verksamhet på Storgatan inställd fram till oktober.

Det är naturligtvis väldigt trist eftersom vi har fullt program för hösten som vi
tvingas flytta fram hela tiden. Nu ställer vi in inte bara september månads möte
och gemytträff utan även sammankomsterna i oktober. Det är naturligtvis enkelt
att säga att vi ställer in hela hösten men vi tycker det är klokt att ta det stegvis.

Trots en mycket annorlunda situation har vi fått nya medlemmar, vilket gläder
oss särskilt. Vi hoppas även där att kunna bjuda in till informationsträff längre fram.

In i det sista har hoppet kvarstått att det skulle vara möjligt att genomföra
septemberresan till Limmared/Värnamo men den måste tyvärr också flyttas.
Den blir troligtvis av den 11 mars 2021 i stället. Det samlade reseprogrammet
har Lisbeth uppdaterat och det finns tillgängligt på vår hemsida.

Cirklar med ett färre antal medlemmar rekommenderas att träffas på egen hand
ute i det fria tills vidare eller via videokonferenser. Stig Berger hjälper gärna de
cirkelledare som vill ha hjälp med det tekniska. Stigs telefonnummer är 070 – 872 23 00.

Redan nu har styrelsen börjat planera för föreningens 30-årsjubileum.
Det blir nästa höst 2021 så det kändes mycket positivt och roligt att prata om
eftersom ingen av oss kan tänka sig att det ska vara några restriktioner angående
mötesformer då. Vi kunde enas om datum och lokal till att börja med så nu ska
vi undersöka om lokalen är ledig.

Styrelsen träffas nästa gång på en videokonferens i början av september.
Efter det mötet återkommer jag med mer information.

Ha det så gott!

Elizabeth Mattsson