Medlemsbrev april 2022

Underbara härliga vår!

Det är lika fantastiskt varje år när ljus, värme och grönska kommer åter!
Det mesta av pandemin har vi bakom oss nu och mycket börjar bli som vanligt.

Ett annat säkert vårtecken förutom sol och värme är föreningens årsstämma.
Enligt stadgarna ska den hållas före den 15 mars.
I år valde styrelsen lördagen den 12 mars.
Det blev ett mycket positivt möte, som finns redogjort för på vår hemsida.
Jag kan avslöja här att samtliga styrelsemedlemmar sitter kvar genom omval eller att en del
hade ett år kvar av sitt förordnande.
Det gör mig glad eftersom jag trivs mycket gott i detta sällskap!

Trots flera påminnelser har fortfarande inte alla medlemmar betalat sin medlemsavgift.
Även om de inte begärt utträde så stryks de nu.

Desto mer glädjande är att tillströmningen av nya medlemmar fortsätter.
Onsdagen den 30 mars är nya medlemmar inbjudna till ett informationsmöte i Folket Hus,
där delar av styrelsen finns med och berättar om vår verksamhet.

På månadsmötet den 4 april är det också denna gång två programpunkter.
Vi får besök av personal från Älvhögsborg som berättar om sin verksamhet samt
musikunderhållning av Johan Frendberg.
Självklart hinner vi även med föreningsinformation och en trevlig kaffestund.

Ha det så gott!
Elizabeth Mattsson