Medlemsbrev april 2021

In i det sista trodde många av oss att vi kunde starta upp efter pandemin med ett månadsmöte
nu i maj. Men vaccinationerna har blivit mycket försenade, smittspridningen är fortsatt hög och
gruppstorleken i våra möten får inte överstiga åtta. Så det var bara att avboka Hebeteatern!
Christina Palm, som är en mycket positiv person, låter hälsa att om förutsättningar finns så
börjar sommarbridgen i månadsskiftet maj/juni och uppmanar oss att hålla ögonen på hemsidan
för att veta när.
Aktiva Seniorer har varje år en sommarresa. Nu i sommar är den planerad att gå till vårt
närområde. En inspirerande guide är vidtalad som ska öppna upp våra sinnen för de många
intressanta platser som vi har omkring oss. På vår hemsida finns utförligare information om
sommarresan och de övriga resor som är på gång i höst. Lisbeth Andersson har ständig kontakt
med Lena på Karl-Everts Busstouring. I dagsläget är Norgeresan flyttad ytterligare ett år framåt
till 2022.
Nu måste vi tro att vi ses efter sommaren i alla våra verksamheter. Det räcker dock inte med att
vi är vaccinerade, vi måste också tillåtas att träffas i större grupper.
Vår programansvarige Ulla-Britt Larsson lägger sista handen på höstens program som vi ska
besluta om på nästa styrelsemöte. Hebeteatern är bokad för månadsmöten i september och
november. Enligt planering ska renoveringen av Parkhallen vara klar i slutet av oktober och är
bokad av oss för våra träffar i november och december. Det är även där vi ska fira att vår
förening fyller 30 år.
Åke Andersson som har tagit på sig att vara cirkelsamordnare har ett stort jobb framför sig för
att organisera alla våra cirklar. Under det gångna året har vi förlorat många cirkelledare och det
är glest i många cirklar plus att vi har en ansenligt stor kö. Men ambitionen är hög så vi räknar
med god ordning då vi börjar efter sommaren. Medlemmar kommer också med tips på nya
cirklar som vi återkommer till i nästa medlemsbrev.

Hälsningar
Elizabeth Mattsson
Ordförande