Medlemsbrev april 2020

Solen skiner ofta nu och värmen börjar komma åter. Då är det lättare att träffas
utomhus för en promenad, golfspel eller kanske fika med behörigt avstånd.
Det gäller att anpassa sig till rådande omständigheter.

Det har vi gjort i styrelsen genom att ha vårt första videomöte.
Det gick alldeles utmärkt att träffas så, även om vi självklart hade föredragit ett
fysiskt möte. Nu satt nio personer fullt engagerade som vanligt, uppkopplade genom
telefoner, iPad och datorer.

Vi beklagar alla inställda möten som är så betydelsefulla för oss alla.

Styrelsen brukar ha en aktivitetsledarträff i slutet av varje termin där vi som tack till
alla cirkelledare bjuder på en fest. Vi hoppas kunna ”krydda lite extra” till hösten i stället.

Nya medlemmar brukar bjudas in till ett informationsmöte där vi presenterar vår
verksamhet och även tar emot synpunkter och önskemål. Det får också skjutas på till hösten.
Kanske ska vi erbjuda två tillfällen. Vi har trots dagsläget haft tillströmning av nya medlemmar.

Vi avråder fortsatt för alla resor. En del resor har flyttats fram.
Vår resesamordnare Lisbeth Andersson har en utförlig redogörelse för alla resor på vår hemsida.

Höstens program för våra månadsmöten är beslutat och kommer också att finnas
på vår hemsida.
Olle Johansson som är ansvarig för vår hemsida berättar att besöken på hemsidan
har ökat tredubbelt. Det är roligt att höra och vi lovar att lägga ut information där allt
eftersom det kommer upp något nytt.

Jag önskar er alla en fin och glad påskhelg men framför allt GOD HÄLSA!

Elizabeth Mattsson