Medlemsbrev 2023/7

Nu är vår verksamhet i full gång!

När ni läser detta har nästan alla våra cirklar startat upp höstens verksamhet.
Reseverksamheten har rivstartat och redan genomfört två resor i september.
Höstens första månadsmöte blev en succé med en fantastisk underhållning.
Totalt kom det över 260 personer på mötet.

Medlemsutveckling

I mitt förra brev skrev jag att vi då var 1675 medlemmar.
Den siffran gällde då…..
Nu närmar vi oss med stormsteg 1700 medlemmar.
Totalt har vi de senaste 3 åren tagit in nästan 600 nya medlemmar.
Av naturliga skäl är det många medlemmar som lämnar föreningen men det positiva är att vi har en
nettoökning av medlemsantalet.
Antalet medlemmar har ökat med nästan 100 personer.

Vår verksamhet

Att vara en stor förening kräver en del arbete.
Programansvariga i styrelsen jobbar nu med att ta fram program till våra medlemsmöten våren 2024.
Resekommittén jobba med att ta fram förslag på resor för resten av året samt våren 2024.

Vi har, efter diskussioner i styrelsen, kommit fram till att dessa båda funktioner behöver vi förstärka.

Än en gång vädjar jag till er medlemmar att fundera på om just du eller någon du känner, som är medlem,
kan vara med och bidra i detta arbete.
Det är inte fråga om att ingå i styrelsen utan man ingår i en Resekommitté eller en Programkommitté.

När det gäller Resekommittén så finns den redan men behöver förstärkas.
Tanken är att vi ska starta en Programkommitté.

Hör gärna av dig till undertecknad eller någon annan i styrelsen om du är intresserad!!

Nästa möte

Glöm inte vårt nästa månadsmöte den 2 okt.
Vi gästas av Malin Nyberg (Stadsdelsutvecklingschef) som kommer och
berättar om den planerad utvecklingen i den nya stadsdelen Vårvik.

Extra Föreningsstämma 2 okt 2023

 Direkt efter månadsmötet den 2 okt kommer vi att genomföra en extra Föreningsstämma för att fastställa
medlemsavgiften för 2024.

Dagordning finns att hämta på hemsidan.

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2024 är 100 kr/kalenderår.

Vi ses!!
Göran Kjellebäck
ordförande