Medlemsbrev 2023/6

Sommaren går mot sitt slut!

 Nu var det dags igen för ett nytt medlemsbrev.
Hittills har vi bjudits på omväxlande väder i sommar.
Inledningen med en fantastisk värme och den senare delen med regn av sällan skådad kvantitet.
Nu får vi hoppas att sensommaren kommer att ge oss många härliga soldagar o lite värme.

Men nu är det dags att starta upp höstens aktiviteter.

Program
Program hösten 2023

Måndag 4 sept kl 10.30
Vi upprepar succén från månadsmötet i oktober 2022.
Vi får ännu en gång besök av Emelie Sundborn o Rikard Flink som
kommer bjuda på fantastiska duetter.
Måndag 2 okt kl 10.30
Malin Nyberg
 (Stadsdelsutvecklingschef för Vårvik) kommer och

berättar om den nya stadsdelen och den planerad utvecklingen.
Måndag 6 nov kl 10.30
Dags för underhållning.

Denna gång gästas vi av gruppen Tre Vise Tanter.
Måndag 11 dec kl 10.30
På årets sista möte kommer det, traditionsenligt, att bli Luciatåg.

Det blir troligen även lite annan underhållning också.

Höstens program är klart sedan i våras och vi hoppas att det skall finnas något för alla och envar.
Mer information om programmet kan du läsa på hemsidan.
Har du inte tillgång till internet kan du vända dig till Sirpa Fors på Medborgarskolan så finns programmet
att hämta i pappersformat.

Cirkelverksamheten

Alla våra cirklar startar i september.
Ni som deltar i cirklar får information från cirkelledaren om startdatum.
Startdatum finns även på hemsidan.
Du som deltagit i en cirkel men inte tänker fortsätta uppmanar vi till att meddela cirkelledaren detta så att
någon som evstår på kö till cirkeln kan beredas plats.

Vi startar även upp den nya aktiviteten ”Hundpromenad”.
Denna startar den 5 sept kl 13.30.
Anmäler dig gör du genom att fylla i formuläret ”Anmälan Aktivitetscirkel” som finns på hemsidan.

Resor

Vårt utbud av resor har utökats med några nya resor.
För närvarande har vi följande utbud av resor.

Reseutbud

3 sept            Berättarladan Rottneros
7 sept            Studiebesök Volvo Cars
17 okt            Tändsticksmuséet Jönköping
14 nov           Besök på Aeroseum i Göteborg
10 dec           Julkonsert Vara konserthus
2024
21 mars         Björn Skifs på Rondo

Mer information om resorna kommer att finnas på hemsidan.
Vidare kommer resorna att presenteras på månadsmötena i samband med att biljettförsäljningen inleds.

Medlemsutveckling

Föreningen har en mycket positiv medlemsutveckling med ett bra inflöde av nya medlemmar.
I skrivandes stund är vi totalt 1675 medlemmar.

Extra föreningsstämma

På föreningsstämman i mars beslutades att vi ska genomföra en extra föreningsstämma i höst för att
fastställa medlemsavgiften för 2024.
Föreningsstämman kommer att genomföras enligt följande
Dag: 2 okt
Plats: Parkhallen Folkets Park (stämman sker i direkt anslutning till att månadsmötet.
Tid: ca 12.15

Förslag på medlemsavgift för 2024 kommer att redovisas i nästa medlemsbrev.

Resekommittén

Arbete med att ta fram förslag på resor bedrivs idag av en kommitté.
Arbetet i kommittén leds av vår resesamordnare som ingår i styrelsen.

Vi har nu kommit till en punkt där vi måste bli fler som jobbar i denna kommittén.
Kommittén behöver ha ett par nya medarbetare.
Några som känner sig manade????
Vi ser gärna att det blir någon/några herrar som vill jobba med detta för att få en jämna fördelning.

Om du är intresserad så hör av dig till undertecknad för vidare diskussion.

Programkommitté

Arbete med att ta fram förslag på program bedrivs idag av programansvarig och vår v ordf.

Vi har nu kommit till en punkt där vi måste bli fler som jobbar med programverksamheten.
Vi behöver, på samma sätt som för resor, skapa en programkommitté.
Några som känner sig manade????
Om du är intresserad så hör av dig till undertecknad för vidare diskussion.

Hemsidan

Glöm inte besöka vår hemsida lite då och då.
Så fort det händer något så lägger vi ut information på hemsidan.
Där hittar du alltså alltid färsk information

Vi ses!!
Göran Kjellebäck
ordförande