Medlemsbrev 2023/4

Nu vill vi ha ljus och värme!

Att det har blivit ljusare känns skönt, dagarna känns längre och nu är det bara lite mer värme som saknas.
Men den kommer väl……..
Men precis som vanligt kör vi på med vår fantastiska verksamhet i Aktiva Seniorer.

Föreningsstämma 2023

Den 11 mars kl 15.00 var det dags för den årliga föreningsstämman.
Totalt samlades 17 medlemmar i vår lokal på Storgatan 21.

I år blev det lite förändringar i styrelsen då Elizabeth Mattson valt att avgå som ordförande.
Till ny ordförande valdes Göran Kjellebäck (tidigare v ordf). Till ny ledamot i styrelsen
valdes Susanne Ågren som också valdes till v ordförande.

Vill du veta mer från stämman finns det ett reportage på hemsidan.

Medlemsavgift 2024

På föreningsstämman ska man fastställa medlemsavgiften för nästa verksamhetsår.

Medlemsavgiften är, som väl alla vet, 100 kr/kalenderår.

Stämman beslutade, efter förslag från styrelsen, att hänskjuta frågan om medlemsavgiftens storlek
för 2024 till en extra föreningsstämma i höst. Detta för att vi ska ha möjlighet att följa
kostnadsutvecklingen för att se om vi eventuellt behöver höja avgiften.

Medlemsutveckling

Vi har en mycket god utveckling av medlemsantalet i vår förening. Många medlemmar väljer att, av
olika anledningar, lämna föreningen. Men vi fyller på nya medlemmar hela tiden.

Vi har de senaste åren legat stadigt kring ca 1600 medlemmar. Vilken gör oss till den största föreningen
inom Aktiva Seniorer.

Månadsmöte i april

Tiden går fort och snart är det dags för månadsmöte igen. Denna gång blir det föredrag om vattenkraften.

Vattenkraften har och har haft stor betydelse för Trollhättans historia. Vi kommer att få berättat hur man
tämjde vattenkraften och utvecklingen av Vattenfall ur ett Trollhätteperspektiv.

Många hälsningar från er nye ordförande
Göran Kjellebäck