Medlemsbrev 2023/4

 

Nu vill vi ha vår och värme!

 Att det har blivit ljusare känns skönt, dagarna känns längre och nu är det bara lite mer värme som saknas.
Men den kommer väl……..
Men precis som vanligt kör vi på med vår fantastiska verksamhet i Aktiva Seniorer.

Föreningsstämma 2023

Den 11 mars kl 15.00 var det dags för den årliga föreningsstämman.
Totalt samlades 17 medlemmar i vår lokal på Storgatan 21.

I år blev det lite förändringar i styrelsen då Elizabeth Mattson valt att avgå som ordförande.
Till ny ordförande valdes Göran Kjellebäck (tidigare v ordf).

Till ny ledamot i styrelsen valdes Susanne Ågren som också valdes till v ordförande.
Vill du veta mer från stämman finns det ett reportage på hemsidan.

Medlemsavgift 2024

På föreningsstämman ska man fastställa medlemsavgiften för nästa verksamhetsår.
Medlemsavgiften är, som väl alla vet, 100 kr/kalenderår.

Stämman beslutade, efter förslag från styrelsen, att hänskjuta frågan om medlemsavgiftens storlek för 2024 till en
extra föreningsstämma i höst.

Detta för att vi ska ha möjlighet att följa kostnadsutvecklingen för att se om vi eventuellt behöver höja avgiften.

Medlemsutveckling

Vi har en mycket god utveckling av medlemsantalet i vår förening.
Många medlemmar väljer att, av olika anledningar, lämna föreningen.

Men vi fyller på nya medlemmar hela tiden.

Vi har de senaste åren legat stadigt kring ca 1600 medlemmar.
Vilken gör oss till den största föreningen inom Aktiva Seniorer.

Månadsmöte i april

Tiden går fort och snart är det dags för månadsmöte igen.

Denna gång blir det föredrag om vattenkraften

Vattenkraften har och har haft stor betydelse för Trollhättans historia.
Vi kommer att få berättat hur man tämjde vattenkraften och utveckling av Vattenfall ur ett Trollhätteperspektiv .

Utöver detta blir det naturligtvis föreningsinformation med bla senast resorna, senaste nytt kring aktiviteter mm.

Naturligtvis blir det även fika.

Nya aktiviteter

Vi vill naturligtvis, om möjligt, utöka vårt utbud av aktivitetscirklar.

Om du som medlem kanske har någon idé kring en aktivitetscirkel så hör av dig till vår cirkelsamordnare.

Vill du själv starta en cirkel så hör också av dig till cirkelsamordnaren.
Hans kontaktuppgifter hittar du under menyvalet ”Styrelsen” på vår hemsida.

Vi ses!!
Göran Kjellebäck
ordförande