Mässa Arena Älvhögsborg

Mässa på Arena Älvhögsborg 2 sept 2022

Fredagen den 2 sept hade Aktiva Seniorer förmånen att få vara med på en mässa på Arena
Älvhögsborg för att presentera vår verksamhet.
Det var ett bra evenemang som  resulterade i ett antal nya medlemmar samt många frågor.