Kallelse Extra Föreningsstämma

Den 2 oktober kommer vi att hållla en extra Föreningsstämma för att
fastställa medlemsavgiften för 2024.

Plats: Parkhallen Folkets Park
Tid: ca 12.15

Stämman kommer ske i anslutning till att månadsmötet avslutats.

Styrelsen har dag den 4 sept 2023 beslutat föreslå den extra stämman att
fastställa medlemsavgiften för 2024 till 100 kronor (samma avgift som tidigare).

2023-10-02 Förslag till dagordning vid extra föreningsstamma

Styrelsen