Föreningsstämma 2023

Härmed kallas du till Föreningsstämma i Aktiva Seniorer Trollhättan

Föreningsstämman 2023 kommer att genomföras enligt följande

Datum: 11 mars 2023

Lokal: Våra lokaler Storgatan 21

Tid: 15.00

Handlingar till föreningsstämman:
2023 Valberedningens förslag till årsstämman

2023 Revisionsberättelse för vå 2022

2023 Förslag till dagordning vid föreningsstamma

2023 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen kan hämtas hos Sirpa Fors på Medborgarskolan eller
erhållas digitalt som fil genom att skicka en begäran till Aktiva Seniorer
Trollhättan.
Denna begäran gör du via kontaktformuläret ”Övriga Ärenden” som du hittar
under menyvalet ”Kontakta oss”

Styrelsen