Föreningsstämma 2023

Härmed kallas du till Föreningsstämma i Aktiva Seniorer Trollhättan

Föreningsstämman 2023 kommer att genomföras enligt följande

Datum: 11 mars 2023

Lokal: Våra lokaler Storgatan 21

Tid: 15.00

Handlingar till mötet kommer att publiceras i takt med att dom färdigställs.

Styrelsen