Föreningsstämma 2022

Härmed kallas du till föreningsstämma i Aktiva Seniorer Trollhättan

Dag: Lördagen 12 mars
Tid: 15.00
Plats: Medborgarskolan, Storgatan 21

Handlingar (kommer att läggas till när de är klara):
Dessa handlingar kan du ladda ner här
1. Förslag till dagordning vid föreningsstämma 2022
2. Valberedningens förslag till föreningsstämman 2022 
3. Revisionsberättelse vå 2021

Nedanstående handling kan du hämta på Medborgarskolan, Storgatan 19 (Sirpa Fors)
1. Verksamhetsberättelse o Ekonomisk rapport 2021

Du kan även få Verksamhetsberättelsen o Ekonomiska rapport 2021 skickad till din e-post.
Använd formuläret ”Övriga ärenden” som finns under menyvalet ”Kontakta oss”
Ange att du vill ha filen med Verksamhetsberättelse o Ekonomisk rapport 2021.