Föreningsstämma 2021

Föreningsstämma 13 mars 2021

Den 14 mar kl 14.00 var det så dags för föreningsstämma i Aktiva Seniorer i Trollhättan.

Om det förra året var speciellt så var det i år helt annorlunda.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster hade styrelsen beslutat att föreningsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmar utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

Handlingar jämte underlag för poströstningen hade skickats ut till de medlemmar som anmält att man önskade delta genom att poströsta.

När sista dagen för poströstningen passerat hade 20 medlemmar skickat in sin röstsedel.

Den 13 mars samlades styrelsen, revisorer o valberedning i ett digitalt möte via Zoom för att gå igenom resultatet av poströstningen samt upprätta protokoll för utfallet.

Detta möte leddes av Joel Danielsson på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Poströster och kontroll av röstlängd sköttes av våra duktiga revisorer som på detta sätt kvalitetssäkrade genomförandet.

Protokoll upprättades utifrån avgivna röster på det beslutsunderlag som fanns.

Från mötet kan noteras att vi fick nyval av 3 nya styrelseledamöter
– Leif Abrahamsson
– Ulla-Britt Larsson
– Åke Andersson

Vidare kan noteras att några dagar innan mötet så avtackades två trontjänare i styrelse,
Ing-Britt Widing och Christina Palm.
Båda har under många år tjänat föreningen på ett förtjänstfullt sätt.

Mötet avslutades med att Elizabeth riktade ett stort tack till Joel som för ett väl genomför möte

Efter mötet samlades den nya styrelsen till ett digitalt möte för att genomföra en konstituering av styrelsen.

Göran skrev texten och Stig fotade