Föreningsstämma 2022

Härmed kallas du till föreningsstämma i Aktiva Seniorer Trollhättan

Dag: Lördagen 13 mars
Tid: 15.00
Plats: Medborgarskolan, Storgatan 21

Handlingar (kommer att läggas till när de är klara):
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Ekonomisk rapport (bokslut) kommer att finns att hämta på vårt
kansli Medborgarskolan, Storgatan 19 from den xx mars 2022