Aktivitetsledarträff

2023
Hösten
Höstens Aktivitetsledarträff kommer att vara enligt nedan:
Dag: 24 nov
Tid: 13.00
Plats: Vår lokal Storgatan 21
Särskild inbjudan kommer skickas ut till berörda.

2024
Våren
Vårens Aktivitetsledarträff kommer att vara enligt nedan:
Dag: 22 mars
Tid: 13.00
Plats: Vår lokal Storgatan 21
Särskild inbjudan kommer skickas ut till berörda.