Löpsedel
   

Länkar till s
enast införda reportage
notiser eller ändringar.

 
 Månadsmöte 2018-11-05

Gemytträffen 2018-11-10
 
Ryttmästarbostället 2018
 
Travkväll på Axevalla

Cirkel i Balansträning

 Månadsmöte 2018-10-01
 
 Resa till Karlskrona 2018
 
Berättarladan Sunne 2018

Månadsmöte 2018-09-03
 
Höstprogrammet 2018
  
Cirklar hösten 2018
 
Sommarresa till Falbygden

Resa till Skagen
 
Reportage FAS-golfen 2018

Växternas roll
 
Månadsmöte 2018-05-07

Aktivitetsledarträff VT 2018

En hyllning till Ted
          Gärdestad
 


Månadens bild         


 


  
 

   
  KALENDER

         
    
AKTIVA SENIORER
TROLLHÄTTAN
Storgatan 19
46130 Trollhättan

Tel. 0520-
19240

  
Hemsida:    www.aktivaseniorertrollhattan.com
Redaktör:   Olle Johansson  0520 / 31663
                    olle.johan@telia.com