Program

Våren 2021

På grund av rådande situation i samhället är våra aktiviteter inställda tills vidare.
Vi återkommer med besked så snart vi kan

Månadsmöten (observera vilken lokal som gäller)
Inställt tv

Gemytträffar
Vi återkommer med datum

Aktivitetsledarträff
Vi återkommer med datum

Studiecirklar
Information om vårens studiecirklar hittar du under menyvalet ”Våra verksamheter – Cirklar”

Resor
Information om våra kommande resor hittar du under menyvalet ”Våra verksamheter – Reseverksamhet”

Information för nya medlemmar
Vi återkommer med datum

Föreningsstämma
Föreningsstämman kommer att genomföras den 13 mars 2021.
Mer information hittar du här

Styrelsen