Program

2021

På grund av rådande situation i samhället är våra aktiviteter under våren 2021 inställda.
Naturligtvis jobbar vi intensivt med att ha en beredskap för att starta verksamheten så snart
förutsättningar finns.
Vi har tagit fastställt datum för våra tänkta aktiviteter i höst.
Nedan kan du se vilka datum vi planerar genomföra de olika aktiviteterna.
Vi fyller på med mer information så snart vi kan

Månadsmöten (observera vilken lokal som gäller)
Måndag 6 sep kl 10.30 Folkets Hus, Hebeteatern
Måndag 4 okt kl 10.30 Folkets Hus, Hebeteatern
Måndag 1 nov kl 10.30 Folkets Park, Parkhallen (prel)
Måndag 13 dec kl 10.30 Folkets Park, Parkhallen
Information om programpunkter på mötena kommer så snart vi har dem klara.

Gemytträffar
En träff med några timmars trevlig samvaro och god mat o dryck.
Lokal: Vår lokal på Storgatan 21 (Medborgarskolan)
Planerade datum:
Lördag 11 sept kl 15.00
Lördag 9 okt kl 15.00
Lördag 13 nov kl 15.00
Lördag 18 dec kl 15.00
Mer information kommer

Aktivitetsledarträff
Vi planerar att genomföra en Aktivitetsledarträff i november månad.
Mer information kommer

Studiecirklar
Information om våra studiecirklar hittar du under menyvalet ”Våra verksamheter – Cirklar”

Resor
Information om våra kommande resor hittar du under menyvalet ”Våra verksamheter – Resor”

Information för nya medlemmar
Vi planerar att under november genomföra ett antal träffar för våra nya medlemmar.
Mer information kommer.

Styrelsen