Nyheter

Här hittar du nyheter från Aktiva Seniorer i Trollhättan.
Senaste nyheterna står först så du får scrolla neråt för att hitta äldre nyheter.
Här finns också information om hur vår verksamhet påverkas av den rådande situationen
i samhället.

2021-02-27 Ändrat datum för musicalresan till Göteborg
Datum för resan till Göteborgs konserthus och musicalen
Thank you for the Music är flyttad till den 3 okt 2021.
Berörda resenärer är kontaktade eller kommer att kontaktas.

2021-02-24 Handlingar till Föreningsstämman 13 mars 2021
Handlingar till Föreningsstämman finns nu på hemsidan.
Du hittar dem här Föreningsstämma 2021
Du kan även hämta handlingarna på vårt kansli (hos Sirpa) på
Medborgarskolan

2021-02-03 Kallelse till Föreningsstämma 2021
Kallelse till och hur vi ska genomföra Föreningsstämman 2021 kan du läsa här
Föreningsstämma 2021

2021-02-03 Medlemsbrev för februari 2021
Medlemsbrevet för januari finns nu tillgängligt.
Välj ”Medlemsbrev” i menyraden

2021-02-01 Nytt tips på aktivitet
Ett nytt tips på en trevlig aktivitet har lagts till på vår sida med aktivitetstips.
Du hittar tipsen genom att gå vi länken som finns på Startsidan (längst ner i vänster
kolumn) eller klicka på länken nedan
Aktivitetstips

2021-01-26 Ändringar på hemsidan
Under menyvalet ”Medlemsservice” har det gjorts förändringar genom att det tillkommit
sk kontaktformulär som ska underlätta vid kontakt med föreningen.
De formulär som lagts till är
– Anmälan Ny medlem
– Anmälan om Ändrade uppgifter
– Anmälan till Aktivitetscirkel
– Övriga ärenden

2021-01-25 Ny hemsida
Vår nya hemsida har sett dagens ljus.
Idag är det premiär för Aktiva Seniorers ”nya” hemsida.
Vi har bytt sk plattform för att driva sidan och uppdatera sidan.
Det nya gränssnittet kommer att göra det mycket smidigare och lättare att
presentera information från föreningen

2021-01-25 Faktura på medlemsavgiften 2021
Nu har vi skickat ut fakturor på medlemsavgiften för 2021.
Om du inte fått någon och inte heller fått information om varför du inte fått faktura.
Så hör av dig till Göran Kjellebäck.
Kontaktuppgifter hittar du under menyvalet ”Styrelse”

2021-01-16 Ny information om resor
Ny information om resan till Glasets Hus och Vandalorum har lagts in på vår sida
om resor.
Välj ”Våra Verksamheter- Reseverksamhet” i menyn ovan

2021-01-16 Medlemsbrev för januari 2021
Medlemsbrevet för januari finns nu tillgängligt.
Välj ”Medlemsbrev” i menyraden