Cirklar

2021

Vår plan är att vi ska kunna återuppta vår verksamhet med studiecirklar till hösten.
Vår nye cirkelsamordnare Åke Andersson håller för närvarande på att planera för en
återstart av verksamheten.
Vår ambition är att kunna återstarta alla våra cirklar.
Om du har någon idé på en cirkel som du skulle vilja starta så hör av dig till Åke.
Hans kontaktuppgifter hittar du under menyvalet ”Styrelsen”

Styrelsen